Dohled

Dohled
Problém sbližování

72

Datum vydání

October 28th 2021

Autoři

Melody Cheal

Účelem mého článku je zdůraznit, proč je supervize v NLP stále důležitější, a uvést příklad toho, jak lze v NLP vyvinout modely supervize, které skutečně slouží koučům z řad NLP praktiků. V minulosti se školitelé a mistři NLP, kteří se chtěli školit v supervizi, museli spoléhat na školení založená na koučování, která mohla, ale nemusela zahrnovat přístupy NLP. Nyní je k dispozici cesta ke specifické certifikaci supervizora NLP, která tento nedostatek napravuje. Podělím se také o příklad toho, jak NLP přidává hodnotu tradičním modelům supervize.....

Profesní rozvoj


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log