Supervize nebo supervize

Supervize nebo supervize
Problém sbližování

5

Datum vydání

September 28th 2006

Autoři

Melody Cheal

Abychom si v tom udělali jasno, rozhodl jsem se vyzpovídat několik praktikujících a mistrů NLP. Skupina, kterou jsem si vybral, se skládala ze směsice nově kvalifikovaných a těch, kteří se NLP věnují již několik let. Položil jsem jim následující otázky: Znáte pojem supervize? Jak rozumíte tomu, co je to supervize? Absolvujete v současné době supervizi? Pokud jste na výše uvedenou otázku odpověděli kladně, jaký typ supervize absolvujete a týká se NLP? V poměru k počtu klientů, které navštěvujete, jak často vyhledáváte supervizi? Jak důležitá je podle vás supervize pro NLP praktiky a mistry praktiky?....

Konec poznámky


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log