Průzkum

Průzkum
Problém sbližování

62

Datum vydání

April 28th 2019

Autoři

Suzanne Henwood

Použití dotazníků nebo průzkumů je oblíbenou metodou sběru dat ve výzkumu. Často se může jevit jako levný, rychlý a snadný způsob zjišťování názorů a stanovisek velkých skupin a stejně jako většina forem výzkumu v sobě skrývá více, než se na první pohled zdá. Správné použití dotazníků je mnohem víc než jen napsání několika otázek na kus papíru (nebo na obrazovku počítače). Ve skutečnosti existuje mnoho stylů dotazníků, různé struktury otázek, které umožňují různé formy analýzy, a mnoho různých účelů, pro které lze dotazníky zvolit jako nejvhodnější způsob sběru dat. Stejně jako u všech výzkumů je pro spolehlivá zjištění nezbytné promyšlené a systematické plánování - použití...

Výzkum


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log