Podnikatelské myšlení

Podnikatelské myšlení
Problém sbližování

74

Datum vydání

April 28th 2022

Autoři

Mickey Feher

Termín "intrapreneur" vznikl spojením dvou slov "interní" a "podnikatel". Poprvé jej použili Gifford Pinchot III a Elizabeth S. Pinchotová v bílé knize z roku 1978 s názvem Intra-Corporate Entrepreneurship (Vnitropodnikové podnikání) pro Tarrytown School for Entrepreneurs. Po vydání této bílé knihy začal tento termín získávat na přitažlivosti.....

Obchodní


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log