TNLPP 5 Profesní etika

TNLPP 5 Profesní etika
Problém sbližování

41

Datum vydání

October 28th 2014

Autoři

Karen Falconer

V rámci NLP jsou však ve hře určité další etické kodexy, které jsou v oblasti NLP relevantní a významné, protože jsme si z podstaty našeho předmětu více vědomi jazyka. Podle mého názoru se tyto další etické zásady dělí zhruba do dvou kategorií:...

Osvědčené postupy


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log