Co je praxe založená na důkazech

Co je praxe založená na důkazech
Problém sbližování

61

Datum vydání

January 28th 2019

Autoři

Suzanne Henwood

Praxe založená na důkazech: je nepravděpodobné, že byste tento termín neslyšeli. V některých oborech je nezbytnou součástí změn a zlepšení praxe (například ve zdravotnictví). Předpokládám však, že někteří z vás, zejména pokud nepracujete ve zdravotnictví, se nepozastavili nad tím, co to v praxi skutečně znamená. Co to znamená pro zajištění toho, abychom v NLP s klienty používali co nejlepší nástroje a techniky a optimalizovali tak naše výsledky? Jak měříme výsledky? A jak dlouho zůstane nějaký konkrétní osvědčený postup tou nejlepší možností?...

Výzkum


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log