Provera statistike članova

Ikona statistike na kontrolnoj tabli sadrži niz korisnih marketinških statistika za vas da biste procenili uspeh profila člana.

Nazad na Članovi Kako do vodiča

Provera statistike članova

Ikona statistike na kontrolnoj tabli sadrži niz korisnih marketinških statistika za vas da biste procenili uspeh profila člana.

Navedene statistike spadaju u sledeće kategorije:

Izgled pretrage

Predstavlja broj puta kada se vaš profil člana pojavio na listi rezultata, kada neko izvrši pretragu na Veb lokaciji. 

Brojke su tačne od 29 septembra 2020

Prikazi profila

Predstavlja broj pregledanog profila člana.

Brojke su tačne od 17 decembra 2019

Klik – Thrus

Predstavlja broj puta kada je posetilac Veb lokacije pratio vezu sa vašeg profila člana na sopstvenu Veb lokaciju ili neki od vaših društvenih kanala.

Brojke su tačne od 29 septembra 2020

Studije slučaja

Predstavlja nekoga ko gleda jednu od vaših studija slučaja.

Brojke su tačne od 17 decembra 2019

Prikazi događaja

Predstavlja nekoga ko pregleda detalje nekog od vaših navedenih događaja.

Brojke su tačne od 17 decembra 2019

Imajte u u noti da se sledeće informacije odnose na sve navedene statistike:

Opseg datuma

Ako filtrirate statistiku u opsegu datuma, moći ćete da vidite kako se statistika poredi sa prethodnim periodom. Zelena strelica ukazuje na povećanje, a crvena strelica ukazuje na smanjenje. Odsustvo strelice ukazuje na to da nema promena.

Primer: filtriranje u programu "Ovaj mesec" će pokazati poređenje sa prošlim mesecom.
Primer: filtriranje dana 15/08/2020 - 24/08/2020, pokazaće poređenje sa 05.08.2020 - 14.08.2020.

Najraniji datum koji možete koristiti za filtriranje je 17. decembar 2019. godine, a to je bilo kada je novi sajt lansiran.

Zastareli podaci

Ako ne postavite opseg datuma, biće preuzeti doživotni podaci koji uključuju zastarele podatke sa prethodne Veb lokacije (od datuma kada ste se prvi put pridružili ANLP-u).

Napominjemo: novi web sajt prikuplja statističke podatke tačnije od prethodnog veb sajta - tako da novi i nasleđeni podaci ne mogu biti korisno upoređivani.

 


 

Neke od ovih statistika su kolajene tek od septembra 2020. godine, tako da je ključ za sada da se upoznate sa njima i da znate da postoje!

Kako se podaci gomilaju u narednih nekoliko meseci, pazite na dodatne stavke vesti koje objašnjavaju značaj vaših statistika i kako se one mogu tumačiti, pa čak i poboljšati.