Ažuriranje profila (uključujući i promenu adrese)

Tutorijal članova ANLP-a koji ima za cilj da osposobi članove da ažuriraju različite aspekte svog profila.