Podešavanje plaćanja na automatsko obnavljanje

Uputstvo za članove ANLP-a koje ima za cilj da se članovima osposobi da postave svoju uplatu za obnavljanje automobila.