Jak podat žádost o profesní standardy

ANLP zvýšila laťku profesních standardů praxe tím, že na webové stránky zavedla modul pro praxi založenou na důkazech.

Zpět na Průvodci pro členy

Jak podat žádost o profesní standardy

Jedná se o členskou výhodu, kterou můžete využít jako marketingový nástroj pro zlepšení svých služeb. Proto je absolvování modulu Profesní standardy nepovinné - není podmínkou členství na žádné úrovni.

Chcete-li dosáhnout různých úrovní profesních standardů, budete muset nahrát dokumenty do sekce Profesní standardy na svém členském panelu. Pro každou úroveň budete muset doložit následující dokumenty, které mají v rámci modulu samostatné záložky:

Bronzová

Stříbrný

Zlatá

Vyplněný členský profil

Y

Y

Y

Hodiny koučování/NLP praxe

25

50

100

Důkazy o CPD

1

3

5

Vzájemné mentorování / účast ve skupině pro praxi

3

5

Aktuální certifikát pro pojištění podnikatelů

Y

Y

Doklad o pravidelném dohledu

Y

Dokumenty lze poskytnout v následujících typech souborů: doc, docx, zip, pdf, txt, rtf, png, jpg, bmp, gif. Maximální velikost souboru pro jedno nahrání je 2 MB.

Na každé kartě modulu jsou uvedeny informace a pokyny, co je třeba poskytnout, abyste splnili požadavek pro jednotlivé úrovně profesních standardů ANLP.

Abyste splnili podmínky pro celkovou úroveň profesních standardů, musíte předložit důkazy požadované pro danou úroveň na každé kartě.

Například pokud chcete dosáhnout stříbrné úrovně Profesních standardů, musíte předložit důkazy o:

  • 100% kompletní profil člena ANLP
  • Platný a aktuální certifikát o pojištění podnikatelů
  • Minimálně 50 hodin koučovací nebo NLP praxe
  • 3 doklady o CPD
  • 3 doklady o účasti v praktické skupině nebo vzájemném mentoringu

Nejvyšší úroveň, které jste pro daný standard dosáhli, je označena barvou každé záložky.

Chcete-li se přihlásit na úroveň, kterou jste doložili, musíte vyplnit a podepsat prohlášení, které se nachází na záložce progess. Vaše prohlášení obsahuje souhlas s tím , že

Jakmile budou vámi nahrané informace ověřeny, bude vám přidělena úroveň profesních standardů související s předloženými důkazy. Poté si můžete stáhnout certifikát profesních standardů.

V průběhu roku bude ANLP provádět namátkové auditní kontroly dodaných informací a může vás kontaktovat pro další informace.

Vysvětlení

100% vyplněný profil člena

Existuje samostatný návod "Jak dosáhnout 100% kompletního profilu", který je uveden v sekci souvisejících článků (viz vpravo, pokud si jej prohlížíte na notebooku nebo PC).

Hodiny koučování / praxe NLP

Zaznamenejte si je nebo naskenujte záznamy z diáře/kalendáře a nahrajte důkazní materiál - ten může být anonymizován, aby byla chráněna identita klientů. V případě školitelů lze hodiny školení zaznamenávat jako "praxi" NLP.

CPD

CPD může zahrnovat účast na kurzu, přečtení příslušné knihy a vedení záznamu o reflexi praxe, kterou jste vykonali. Pro usnadnění vám ANLP poskytla reflective practice template (wordovský dokument), který si můžete stáhnout a vyplnit.

Pojištění pro podnikatele

Nahrajte svůj aktuální certifikát o pojištění, nebo pokud ve vaší zemi není pojištění k dispozici nebo není vyžadováno, nahrajte prohlášení/dopis, který to dokládá.

Účast na peer mentoringu/praktické skupině

U cvičných skupin se často poskytují potvrzení o účasti (cvičné skupiny podporované ANLP dávají k dispozici potvrzení o účasti). Důkazy o peer mentoringu mohou zahrnovat poznámky o reflexi praxe a důkazy o spolupráci/konzultaci s vašimi kolegy

Supervize

Pravidelnou supervizi lze doložit každoročním dopisem supervizora ("pravidelná" znamená minimálně 4 x ročně).