Oznámení Jednotného etického kodexu NLP

V roce 2011 svět koučování oznámil, že hlavní profesní organizace spolupracovaly na vytvoření jednotné charty pro koučování a mentoring.

Oznámení Jednotného etického kodexu NLP

V roce 2011 svět koučování oznámil, že hlavní profesní organizace spolupracovaly na vytvoření jednotné charty (vlastně etického kodexu) pro koučování a mentoring. To byl pro odvětví koučování fantastický skok vpřed a ukázalo to, jak profesní organizace spolupracují, aby usnadnily samoregulaci a zvýšily standardy praxe.

NLP je samozřejmě známé tím, že modeluje osvědčené postupy, takže v posledních měsících hlavní celosvětově uznávané asociace NLP ze stejných důvodů generativně spolupracují na vytvoření něčeho podobného... aby umožnily lepší samoregulaci a zvýšily standardy praxe pro poskytování služeb NLP.

Výsledkem je, že můžeme s velkou hrdostí oznámit, že Jednotný etický kodex NLP byl oficiálně spuštěn dnes, 1. dubna 2022, a byl přijat organizacemi ANLP International CIC (ANLP), International Association for Neuro-Linguistic Programming (IANLP), International Association of NLP Institutes (IN) a International NLP Trainers Association (INLPTA).

V oboru, který byl v minulosti známý modelovým rozdělením, představuje Jednotný etický kodex skvělou týmovou práci, pružné a dynamické rozhodování všech asociací. Vede je vzájemný respekt, modelování předpokladů NLP a soudržná touha vnést do našeho oboru jednotu, profesionalitu a ještě větší důvěryhodnost.

Asociace sdílejí Jednotný etický kodex a každá Asociace má svůj vlastní Kodex etického chování, který jej plně doplňuje.

Máme mnoho důvodů být každý den vděční za pozitivní přínos NLP a tento krok našich Asociací je dalším důvodem k oslavě pro celý obor profesionálního NLP!

Jednotný etický kodex NLP si můžete prohlédnout na webových stránkách věnovaných asociacím https://www.unifiednlp.org/