Zvyšování důvěry a angažovanosti v křehkých komunitách

Zvyšování důvěry a angažovanosti v křehkých komunitách
Problém sbližování

59

Datum vydání

July 28th 2018

Autoři

Peter Shan

S populací přibližně 15 000 obyvatel jsou Tai Khamtis jednou z nejmenších etnických skupin, které reálně hrozí vyhynutí. Mladá generace ztrácí o komunitu zájem a stěhuje se na zelenější pastviny. Lidské zdroje pro udržení etnické komunity, literatury a kultury jsou mizivé. Nejdůležitější je, že lidé v této oblasti jsou typicky závislí na opiu a stále jsou zde běžné sňatky mezi sebou. Dospívající mládež je málo exponovaná a stydí se vystupovat a mluvit na veřejnosti.....

Příběhy


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log