Zveřejněno pod "Příběhy"Vězení

V březnu 2017 jsem ve věznici Wandsworth vedl program emoční gramotnosti. Program se zabýval řešením konfliktů, zvládáním hněvu, sociální a vztahovou šikanou, empatií,...
Pokračovat ve čtení...