Model Mercedes

Model Mercedes
Problém sbližování

39

Datum vydání

June 28th 2014

Autoři

Nancy Walbank

Věřím, že základní znalosti NLP na úrovni základů mohou zvýšit schopnost pedagogických pracovníků řešit problémové situace klidně a vynalézavě. Tento článek je případovou studií využívající kombinaci čistého jazyka a NLP, zejména modelu Mercedes. Ukazuje, jak použití těchto technik pomohlo mladému muži najít způsoby, jak zvládat své chování během školního dne. Nejsou zde použity žádné transky. Popis je převzat z mého zápisníku, ale jména a kontext byly změněny, aby byla zachována anonymita.....

Vzdělávání


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log