Co pro nás kdy ANLP udělala?

ANLP International CIC nadále prosperuje jako zastřešující organizace - A jak by řekl Monty Python: "Co pro nás ANLP kdy udělala?"

Co pro nás kdy ANLP udělala?

ANLP International CIC nadále prosperuje jako zastřešující organizace, která nabízí nestranné a nezávislé poradenství a vítá profesionály NLP z různých oblastí a zároveň podporuje komunitu tím, že je globálním vlajkonošem profesionálního NLP.

A co ještě dělá? Nebo, jak by řekl Monty Python: "Co pro nás kdy ANLP udělala?"(Life of Brian, Monty Python - 1979).

Možná budete překvapeni rozsahem naší práce pro obor NLP...

Jako Community Interest Company (CIC) je naším smyslem existence podporovat NLP, komunitu NLP a naše členy tím, že jim poskytujeme nezávislý profesní orgán, který jim umožňuje zvyšovat standardy jejich praxe a profesionalitu.

Děláme tedy i další "věci"..

Mezinárodní konference NLP - v roce 2016 jsme byli požádáni, abychom převzali organizaci mezinárodní konference NLP. V roce 2017 jsme uspořádali obnovenou a svěží akci, které se zúčastnil téměř trojnásobek účastníků konference z roku 2016. A jako správci konference budeme i nadále představovat špičková i nová jména ze světa NLP, abychom komunitě NLP poskytli nové perspektivy a zviditelnili naši profesi.

Výroční ceny NLP - začaly se udělovat v roce 2017 a stále se rozrůstají o ocenění profesionálů v oblasti NLP za jejich přínos oboru a společnosti. Ocenění se netýkají školitelů nebo známějších jmen. Ocenění jsou o odbornících na NLP, kteří mění svět tam, kde je to nejdůležitější - ve prospěch společnosti v odvětvích, jako je vzdělávání, podnikání, zdravotnictví a veřejný sektor.

Usilujeme o pozitivní změny, které budou mít dopad na oblast NLP. Nedávná práce zahrnuje stanovení členských standardů pro profesionalitu v NLP, získání členství v ANLP jako profesionálního předplatného od HMRC a potvrzení NLP praktika jako uznávané pracovní náplně.

Vydáváme celou řadu publikací ve prospěch komunity NLP

  • Rapport, který čtvrtletně přináší aktuální informace ze světa NLP s novinkami, příběhy, případovými studiemi, obchodními tipy, skupinami praktiků a aktuálními informacemi o akcích pořádaných našimi členy.
  • Acuity, která zlepšuje a rozvíjí NLP prostřednictvím sborníku sdílených poznatků a učení.
  • Current Research In NLP, recenzovaný časopis, který se zabývá akademickým výzkumem prováděným po celém světě a podporuje profesionály v oblasti NLP v jejich práci.

Podporujeme výzkum v NLP - sponzorovali jsme tři výzkumné konference a nyní vedeme výzkumné proudy v rámci mezinárodní konference NLP. Výzkumný časopis Current Research in NLP byl v roce 2009 představen v budově parlamentu, čímž se NLP zviditelnilo mezi poslanci.

Sjednocujeme komunitu - na celosvětové úrovni ANLP spolupracuje s ostatními hlavními mezinárodními asociacemi. Ve Velké Británii pořádá ANLP setkání UK Leadership Forum, kterého se účastní zástupci hlavních certifikačních orgánů i nezávislí školitelé - tato společná setkání se konají v případě potřeby se záměrem najít společnou řeč v některých náročných otázkách a stanovit společný standard, který je přijatelný a přijatý všemi zúčastněnými stranami. Naši regionální a mezinárodní ambasadoři spolupracují se svými místními komunitami na zviditelnění NLP a ANLP.

Podporujeme komunitu NLP - kromě toho, že poskytujeme řadu platforem a skupin, kde se mohou profesionálové NLP sdružovat, povídat si a sdílet své zkušenosti Včetně našich komunitních kaváren a živých setkání s otázkami a odpověďmi na FB), poskytujeme také zdroje a podpůrné balíčky pro praktické skupiny ve Velké Británii i v zahraničí. Naši vyslanci z řad specialistů na NLP jsou v případě potřeby připraveni poskytnout odborné poradenství a komentáře pro média.

...a to vše dělá malý tým, který se věnuje propagaci skvělého NLP poskytovaného našimi fantastickými profesionálními členy NLP!