ANLP Ethos

Naš etos se zasniva na našoj nezavisnosti, profesionalizmu i posvećenosti da podstaknemo najbolju praksu u oblasti NLP-a.

ANLP Ethos

Naš kompanijski itos se zasniva na našoj nezavisnosti, našem profesionalizmu i našoj posvećenosti da podstaknemo najbolju praksu u oblasti NLP-a jer želimo da svet ima koristi od 'dobrog NLP-a'.

Kao rezultat toga što smo vrlo jasni u vezi sa našim ethosom, skloni smo da privlačimo članove koji cene, dele i slažu se sa našim kompanijom ethos.

Zaista smo ponosni na našu nezavisnost i našu sposobnost da dajemo nepristrasne savete jer nismo direktno povezani ili kontrolisani od strane bilo koje NLP kompanije za obuku.

ANLP traži savete od, sarađuje i komunicira sa mnogim od najboljih NLP profesionalaca i organizacija u Velikoj Britaniji i inostranstvu tako da imamo perspektivu koja uključuje mišljenja i povratne informacije širokog spektra ljudi unutar NLP zajednice.

Olakšavamo Forum rukovodstva Velike Britanije, koji se čini od predstavnika svih glavnih sertifikacionih tela i organizacija za članstvo sa sedištem u Velikoj Britaniji, ali i predstavnika mnogih dobro etabliranih, nezavisnih NLP profesionalaca.

Kao organizacija, imamo jasan i jak skup vrednosti koje podupiru sve što radimo, a one takođe pokreću našu Viziju.

ANLP je Kompanija za interese zajednice, što znači da smo priznati kao društveno preduzeće koje postoji da bi unapredilo NLP i podržalo NLP zajednicu.