Etos ANLP

Náš étos je založen na nezávislosti, profesionalitě a závazku podporovat nejlepší praxi v oblasti NLP.

Etos ANLP

Náš firemní étos je založen na naší nezávislosti, profesionalitě a závazku podporovat nejlepší praxi v oblasti NLP, protože chceme, aby svět měl prospěch z "dobrého NLP".

Díky tomu, že jasně vyjadřujeme svůj étos, máme tendenci přitahovat členy, kteří si cení našeho firemního étosu, sdílejí ho a souhlasí s ním.

Jsme opravdu hrdí na svou nezávislost a schopnost poskytovat nestranné rady, protože nejsme přímo spojeni s žádnou školicí společností NLP ani jí nejsme řízeni.

ANLP vyhledává rady, spolupracuje a komunikuje s mnoha špičkovými odborníky a organizacemi NLP ve Velké Británii i v zahraničí, takže skutečně máme perspektivu, která zahrnuje názory a zpětnou vazbu od široké škály lidí z komunity NLP.

Zprostředkováváme Fórum vedoucích pracovníků ve Velké Británii, které je složeno ze zástupců všech hlavních certifikačních orgánů a členských organizací se sídlem ve Velké Británii a také ze zástupců mnoha zavedených, nezávislých odborníků na NLP.

Jako organizace máme jasný a silný soubor hodnot, které jsou základem všeho, co děláme, a ty také určují naši vizi.

ANLP je komunitní zájmovou společností, což znamená, že jsme uznáváni jako sociální podnik, který existuje za účelem posílení NLP a podpory komunity NLP.