Od tog dana sam postao potpuni preobraćenik!

Moja prva seansa NLP-a jedan na jedan sa Elizabet je bila pre više od 16 godina kada sam imao samo 18 godina.

Od tog dana sam postao potpuni preobraćenik!

Posted by Elizabeth Pritchard Na

Izazov

Ovu studiju slučaja je napisao moj klijent i postavljena je uz njihovo odobrenje. Da bih zaštitio njihovu poverljivost, oslovljavaću svog klijenta kao Helen (ne njeno pravo ime).

Moja prva seansa NLP-a jedan na jedan sa Elizabet je bila pre više od 16 godina kada sam imao samo 18 godina. Napustila sam koledž i pitala se šta ću sledeće da uradim. Elizabet mi je preporuиila bliska prijateljica. Odlučio sam da krenem dok sam se osećao 'zaglavljeno' i bio sam uveren da će mi Elizabet pomoći da nađem put napred i ponovo se osećam malo pozitivnije.

Efekat

Zadovoljstvo mi je da kažem da je uspelo i od tog dana sam postao potpuni preobraćenik! NLP je bio veoma efikasan u teškim fazama mog života. To je najkorisniji resurs na koji sam naišao da brzo promenim način razmišljanja i pomognem mi da se ponovo osećam motivisano.

Ovo prvo iskustvo NLP-a je bilo intenzivni kurs lične strategije raširen tokom tri dana i to je bio prvi put da sam naišao na vakav metod. Pretrpeo sam neke periode mentalnog oboljenja preko mojih tinejdžera i pomenuo sam ovo Elizabet. Srećom ovo je nije faziralo i delovala je optimistično u pogledu mojih izgleda. Sećam se da je zapisivala mnogo beleški na flip top listama, razmenjivala ideje i vodila me kroz različite vežbe i vizuelizacije. Među njima su bile teme kao što su stvari koje bih voleo da radim i mislim, kome i čemu sam težio, u čemu sam zapravo uživao i stvarima koje sam želeo da prevaziđem. Ono čega se najviše sećam je da mi je bilo zabavno! 

Rešenje

Nikada u početku nisam razmatrao NLP kao što sam uvek imao utisak da su savetovanje i psihoterapija put napred. Otkrila sam da je NLP tako osvežavajući i odličan dodatak tradicionalnim pristupima. Fokusiran je na ovde i sada, i od samog početka, pitali ste šta zaista želite u životu i kuda želite da ide vaš život. 

Na pitanje da li je NLP težak ili neugodan rekao bih da nije lako; jeste dubinski i intenzivno, ali nagrade daleko nadmašuju uloženi trud. Svaki put kada sam učestvovao u NLP-u, došao sam sa novim zakupom života i svežim pogledom na stvari. To mi je stvarno pomoglo tokom godina i veoma sam zahvalan Elizabet. Postavila je prava pitanja i navela me da pronađem odgovore kako bih mogao da se usmerim kroz neke teške zakrpe. Rezultat je bio osećaj da budem jasniji i pod kontrolom, sa alatima da postignem ono što sam nameravao, bilo da je to da razvijem ispunjenije odnose, postanem asertivniji ili uspem na poslu.

Rezultat

'Od mog početnog iskustva sa NLP-om zvala sam Elizabet nekoliko puta i u skorije vreme (zbog pandemije i moje lokacije), to je podrazumevalo neke telefonske konsultacije tokom tri meseca. Ovo je delovalo kao način da mi pomognu da se vratim na pravi put kada sam se osećala pod stresom, zbunjeno i nejasno. Nakon razgovora o mojoj situaciji i onome što sam želeo da steknem u narednih pet godina, identifikovana su rešenja i bio sam u prilici da stvari posmatram drugačije. Naљao sam praktiиne odgovore koji su izgledali tako jednostavni! Prateći ovo, osećao sam se mnogo samouverenije da se uhvatim u koštac sa raznim stvarima. Mislim da je osoba sa kojom radite zaista važna i uvek sam se osećala prijatno i sigurno. Ne mogu dovoljno da preporučim Elizabetu i  nadam se da ću ponovo raditi sa njom u budućnosti.'

Elizabeth Pritchard
Elizabeth Pritchard

* 1-1 Coaching *Trening. Daleko je lakše ostati fokusiran i ostvariti naše ciljeve i namere kada dolaze iz mudrosti u sebi.