Od toho dne jsem se stal úplným konvertitou!

Moje první individuální sezení NLP s Elizabeth proběhlo před více než 16 lety, když mi bylo pouhých 18 let.

Od toho dne jsem se stal úplným konvertitou!

Posted by Elizabeth Pritchard na adrese

Výzva

Tato případová studie byla napsána mým klientem a je zveřejněna s jeho souhlasem. Z důvodu ochrany důvěrnosti informací budu na svou klientku odkazovat jako na Helen (ne její skutečné jméno).

Moje první individuální sezení NLP s Elizabeth proběhlo před více než 16 lety, když mi bylo pouhých 18 let. Přestala jsem studovat vysokou školu a přemýšlela, co budu proboha dělat dál. Elizabeth mi doporučil blízký přítel. Rozhodl jsem se to zkusit, protože jsem se cítil "zaseknutý" a cítil jsem se uklidněný, že mi Elizabeth pomůže najít cestu vpřed a cítit se zase o něco pozitivněji.

Účinek

S potěšením mohu říci, že to fungovalo a od toho dne jsem se stal úplným konvertitou! NLP bylo velmi účinné v těžkých etapách mého života. Je to nejužitečnější zdroj, na který jsem narazil, aby mi pomohl rychle změnit myšlení a znovu se cítit motivovaný.

První zkušenost s NLP byl intenzivní kurz osobní strategie, který trval tři dny, a bylo to poprvé, co jsem se s podobnou metodou setkal. V dospívání jsem trpěla určitými obdobími špatného duševního zdraví a Elizabeth jsem se o tom zmínila. Naštěstí ji to nijak nerozhodilo a zdálo se, že mé vyhlídky vidí optimisticky. Vzpomínám si, že si psala spoustu poznámek na flipcharty, vymýšlela nápady a vedla mě různými cvičeními a vizualizacemi. Ta zahrnovala témata, jako například jaké věci bych chtěl dělat a přemýšlet, kdo a o co jsem usiloval, co mě vlastně bavilo a co jsem chtěl překonat. Nejvíce si však pamatuji, že mě to vlastně bavilo!

Řešení

Původně jsem o NLP nikdy neuvažoval, protože jsem měl vždy dojem, že poradenství a psychoterapie jsou tou správnou cestou. Zjistila jsem, že NLP je velmi osvěžující a skvěle doplňuje tradiční přístupy. Zaměřuje se na tady a teď a od samého začátku se ptáte na to, co v životě opravdu chcete a kam chcete, aby váš život směřoval.

Na otázku, zda je NLP obtížná nebo nepříjemná, bych odpověděla, že není snadná; je hloubavá a intenzivní, ale odměna daleko převyšuje vynaložené úsilí. Pokaždé, když jsem se NLP zúčastnil, jsem odcházel s novou chutí do života a novým pohledem na věc. V průběhu let mi to opravdu pomohlo a jsem Elizabeth za to moc vděčná. Kladla mi ty správné otázky a podněcovala mě k hledání odpovědí, abych se mohl vymanit z některých obtížných období. Výsledkem byl pocit, že mám jasnější hlavu a kontrolu nad situací a nástroje, které mi umožňují dosáhnout toho, co jsem zamýšlela, ať už jde o navázání plnohodnotnějších vztahů, větší asertivitu nebo úspěch v práci.

Výsledek

"Od svých prvních zkušeností s NLP jsem se na Elizabeth obrátila několikrát a v poslední době (kvůli pandemii a mé poloze) to znamenalo několik telefonických konzultací v průběhu tří měsíců. Ty mi pomohly vrátit se do správných kolejí, když jsem se cítila vystresovaná, zmatená a nejistá. Po probrání mé situace a toho, co chci v příštích pěti letech získat, byla nalezena řešení a já jsem byl schopen vidět věci jinak. Našel jsem praktické odpovědi, které se mi při zpětném pohledu zdály tak jednoduché! V návaznosti na to jsem se cítil mnohem sebejistější při řešení řady věcí. Myslím, že člověk, se kterým pracujete, je opravdu důležitý, a já jsem se vždy cítila příjemně a bezpečně. Elizabeth nemohu doporučit a doufám, že s ní budu v budoucnu opět spolupracovat.

Elizabeth Pritchard
Elizabeth Pritchard

* 1-1 Koučování * Školení. Je mnohem snazší zůstat soustředěný na své cíle a záměry a dosáhnout jich, pokud vycházejí z moudrosti našeho nitra.