Znovuzískání sebedůvěry a pocitu "pravé podstaty"

zalíbení v lidech/upřednostňování potřeb druhých před vlastními potřebami a obecný nedostatek důvěry v pracovním kontextu.

Znovuzískání sebedůvěry a pocitu

Posted by Cameron Bradley na adrese

Výzva

Klientka měla pocit, že se příliš zalíbila lidem/upřednostňovala potřeby druhých před svými vlastními, a celkově jí chyběla sebedůvěra v pracovním kontextu. Klientka měla zkušenosti s poradenstvím, ale měla zájem vyzkoušet NLP.

Účinek

Klientka přijímala každou výzvu s pozitivním přístupem ke změně, v průběhu sezení ji začaly bolet oblasti těla při asociaci se vzpomínkami, které byly zkoumány, a po ukončení vzpomínek ustoupily. Představa sebe samé, jak "submisivně spojuje ruce za [svými] zády", pro ni byla překvapením a zároveň zeleným světlem, že odvádíme dobrou práci.

Poté, co jsme bolest časově zařadili ke vzpomínkám z dětství spojeným s negativními pocity; po dokončení těchto vzpomínek bolest ustoupila a klientka se začala cítit mnohem lépe a začal se v ní objevovat pocit posílení.

Řešení

Klíčem ke změně a k návratu někam blíže k tomu, co nazvala svou "pravou podstatou", která nebyla "tohle" (což bylo nejsilněji prožíváno v pracovním kontextu), bylo usnadnění klientce přerámovat přesvědčení po krátkém a obecném rozhovoru o "problémech", které si vytvořila ve vzpomínkách na dětství.

Poté, co klientka dokončila svou první vzpomínku z dětství, zažila vedle úlevy od bolesti i velkou úlevu a pocit "zvednutého břemene". Díky tomuto uvědomění se zcela otevřela a poté jsme vzpomínky dokončily.

Později mi řekla, že původně neměla v úmyslu se o tyto konkrétní vzpomínky podělit (vysvětlil jsem jí, že to můžeme udělat bez obsahu a že nepotřebuji znát detaily vzpomínek), ale nyní se cítila "naprosto v pohodě", když se o ně podělila, a umožnilo to rychlejší zpracování, což umožnilo maximálně využít čas, který jsme měli k dispozici (v tomto případě 90 minut), protože se mi ukázalo, že existuje několik vzpomínek spojených s jejími negativními pocity, na které bylo třeba se podívat.

Výsledek

Klientka mi řekla, že netušila, že jedno sezení bude mít takový pozitivní účinek, a cítila (a věděla), že u ní došlo ke změnám. Řekla, že byla překvapená, kolik se toho během našeho sezení udělalo, a chtěla si objednat měsíční sezení (bohužel chřipkový virus zatím nedovolil, aby se tato sezení uskutečnila).

Nedlouho poté mi dala vědět, že změny provedené pozitivními činy ve svém životě demonstrovala. Bylo to něco, co jsme v budoucnu rozvinuli, a já jsem byla ráda, že se to projevilo v její realitě.

Cameron Bradley
Cameron Bradley

Cameron je odborník na NLP, časové techniky a hypnózu v Brightonu.