Externí ověřovací panel

Na akreditační program ANLP dohlíží externí ověřovací komise, která přezkoumává a posuzuje každou žádost o akreditaci.

Na akreditační program ANLP dohlíží externí ověřovací komise, která přezkoumává a posuzuje každou žádost o akreditaci. Jeden z členů panelu je vybrán jako hlavní hodnotitel každé žádosti a připraví zprávu, kterou zbytek panelu přezkoumá.

Externí ověřovací panel byl vybrán proto, že všichni mají zkušenosti a/nebo kvalifikaci v oblasti hodnocení a zároveň jsou sami školiteli NLP.