Současný výzkum v oblasti NLP - svazek 2

Tento svazek obsahuje čtyři články z příspěvků, které byly původně předneseny na druhé mezinárodní konferenci o výzkumu NLP, která se konala na Cardiffské univerzitě v roce 2010.

Zpět na Současný výzkum v oblasti NLP

Současný výzkum v oblasti NLP - svazek 2

Tento svazek obsahuje čtyři články z příspěvků, které byly původně předneseny na druhé mezinárodní konferenci o výzkumu NLP, jež se konala na Cardiffské univerzitě v roce 2010. Příspěvky ilustrují vítanou rozmanitost využití NLP a zahrnují příspěvky akademických pracovníků i výzkumníků z praxe.

Obsah

Zpráva o předběžných důkazech případových studií učitelů ,které podporují účinnost NLP ve třídách základních a středních škol

John Carey, Richard Churches, Geraldine Hutchinson, Jeff Jones, Paul Tosey, John West-Burnham

Zkoumání, jak může být neurolingvistické programování zdrojem pozitivně psychologických intervencí pro zvýšení sebeúcty a subjektivní pohody upsychicky zdravé populace

Melody Cheal

NLP a posttraumatická stresová porucha: vizuálně-kynestetický disociační protokol

Richard M. Gray

Probudit se a jít dál: Hodnocení programu intervence sdospívajícími, u nichž bylo identifikováno riziko delikventního chování

Lisa Wake

Zakoupit tuto publikaci ANLP