Projekt NLP ve vzdělávání

ANLP nedávno zahájila nový projekt spolupráce, jehož cílem je rozšířit NLP do oblasti vzdělávání.

Projekt NLP ve vzdělávání

ANLP nedávno zahájila nový projekt spolupráce, jehož cílem je zavést NLP do vzdělávacího sektoru. Naším posláním je obecně najít praktické cesty a strategie, jak NLP zavést do vzdělávacího systému na různých úrovních/stupních, od základní školy až po další vzdělávání.

Cílem tohoto projektu je také prozkoumat praktické strategie a sdílené zdroje pro zapojení následujících skupin v rámci vzdělávacího sektoru:

  • Učitelé
  • Studenti
  • Ředitelé
  • Rodiče/podpůrné struktury/speciální zájmové skupiny
  • Vzdělávací orgány (místní samospráva)/ministerstva školství (národní vláda)

Naším záměrem je pak vzdělávat místní a národní vládní orgány o výhodách využití NLP v těchto školách, vysokých školách a univerzitách.

Naše základní skupina se skládá z členů ANLP, kteří se zasazují o změnu v oblasti vzdělávání a kteří mají zkušenosti jako:

  • Vyškolení učitelé, kteří stále pracují jako učitelé
  • Vyškolení učitelé pracující ve školství
  • Guvernéři
  • Rodiče dětí se SVP
  • Školitelé/profesionálové NLP pracující ve "formálním" sektoru vzdělávání

Pokud jste profesionál v oblasti NLP, který splňuje jedno nebo více z těchto kritérií, můžete se prakticky podílet na dalším rozvoji tohoto projektu a máte zájem se k nám připojit a dále rozvíjet tento cenný projekt, kontaktujte nás, prosím.