Navrhování RCT

Navrhování RCT
Problém sbližování

48

Datum vydání

December 28th 2015

Autoři

Suzanne Henwood

Výzkum má mnoho podob a existuje "hierarchie důkazů z výzkumu", která vám může poskytnout vodítko, nakolik jsou výsledky výzkumu spolehlivé a zda je použít k aktualizaci své praxe. V klinickém výzkumu je randomizovaná kontrolní studie (RCT) často vnímána jako nejlepší (na druhém místě je systematický přehled nebo metaanalýza, což je jeden článek, který přezkoumává celou řadu RCT na stejné téma a v případě metaanalýzy provádí celou novou sadu statistických analýz na kombinovaných datech z přehledových článků - což poskytuje mnohem větší velikost vzorku v součtu a dobrou indikaci, zda lze výsledky opakovat v čase a...

Výzkum


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log