Odpojení od přítomnosti a stín

Odpojení od přítomnosti a stín
Problém sbližování

69

Datum vydání

January 28th 2021

Podle našich zkušeností je problematické vše, co nás odděluje od nás samých, od toho, co je pro nás skutečně důležité, nebo od sebe navzájem. Proč? Protože to narušuje, zkresluje a podkopává naši schopnost jednat na základě osvíceného vlastního zájmu a zapojit se do tvořivého týmového života. Takové odpojení vyvolává "stínový" efekt.....

NLP


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log