G je bio izvršni direktor porodičnog biznisa – u trgovini restoranima.

Иesto je bio uzbudljiv i nagraрujuжi posao, ali G-jeva energija je postajala iscrpljena, i zamolila me je da joj pomognem.

G je bio izvršni direktor porodičnog biznisa – u trgovini restoranima.

Posted by Elizabeth Pritchard Na

Izazov

(Da bih zaštitio poverljivost mog klijenta, oslovljavaću je sa G.)

G je bio izvršni direktor porodičnog biznisa – u trgovini restoranima.

Posao je bio uspešan, a G je bio suludo zauzet, jedva da je mogao da izvuče dah!

Uživala je u svojim interakcijama sa ljudima ali bilo je 'previše' svega!

Živela je u stalnom vanrednom stanju, ponekad prilično uživajući u naletu adrenalina dok je rešavala problem posle problema!

Njeni roditelji, iako tehnički penzionisani, uvek su bili posvećeni - kako napornom radu, tako i svom poslu, čak i sada kada je ta odanost više bila 'hobi'.

Efekat

G je poиeo da se oseжa zarobljeno i ozlojeрeno.

Nezgodna tinejdžerka, još uvek se 'dokazila' mami i tati!

Ona nije imala 'nikoga sa kim bi razgovarala' o poslu, pošto su njeni roditelji bili 'sređeni' u svojim stavovima i mišljenjima (iako su 'penzionisani'), a priroda 'Srećne porodice' u poslu bila je deo njene privlačnosti i za osoblje i za mušterije, tako da G nije želeo da učini ništa što bi remetilo tu reputaciju.

Иesto je bio uzbudljiv i nagraрujuжi posao, ali G-jeva energija je postajala iscrpljena, i zamolila me je da joj pomognem.

Rešenje

Radili smo na Svrsi, pravcu i odlukama – za samu G, a ne na poslu.

Prvo smo se sastajali licem u lice, tokom nekoliko uzastopnih dana, a onda smo prešli na redovne telefonske pozive.

Koristeći Time Lines, Reframing, Logical Levels, Chunking Up, Coaching (slika) kartice i Walt Disney strategiju, 'napravili smo malo prostora' i istražili nove perspektive za samu G, uključujući i temeljnu istragu da li želi da nastavi sa svojom trenutnom ulogom, ili čak uopšte u poslu.

Takođe smo koristili 'Reimprinting' da steknemo nove poglede na njene roditelje i mlađeg sebe.

G je odluиila da ћeli da ostane u svojoj trenutnoj ulozi.

Naši pozivi su bili jednom nedeljno u početku, onda jednom dve nedelje, onda jednom mesečno. To se dešavalo postepeno više od nekoliko godina. A posao je sve više formirao veći i veći deo tih razgovora.

Rezultat

G je počela da daje prioritet nekim sportskim aktivnostima koje je zapostavila.

Ona takođe razvija 'sporedne projekte', zasnovane na njenim veoma posebnim interesovanjima.

Opuštenija je, sa redovnom praksom meditacije.

G je uspela da prihvati da se njeni roditelji nikada neće istinski penzionisati! I da nije njen posao da im udovoli!

Ona više ne razmišlja da odustane od posla i uzme drugi posao.

Elizabeth Pritchard
Elizabeth Pritchard

* 1-1 Coaching *Trening. Daleko je lakše ostati fokusiran i ostvariti naše ciljeve i namere kada dolaze iz mudrosti u sebi.