NLP u ugostiteljskom sektoru

U Edž hotelskoj školi (EHS), učenici doživljavaju gostoprimstvo i događaje (H&E) u kontekstu eksperitivnog učenja.

NLP u ugostiteljskom sektoru

Posted by Simon Lewis Na

"U Edž hotelskoj školi (EHS), Univerzitetu u Eseksu, studenti doživljavaju gostoprimstvo i događaje (H&E) u eksperijencijalnom kontekstu učenja. To se odvija i u vidu angažovanja industrije, gde profesionalci iz industrije dele svoje znanje i stručnost sa studentima. U mojoj ulozi predavača H&E Menadžmenta, studenti me često pitaju šta je po mom mislim da je jedan od najvažnijih kvaliteta H&E Managera? U doba digitalne komunikacije, ne postoji jednostavan i jednostavan odgovor. Ipak, efikasne verbalne i neverbalne komunikacione veštine i kompetencije su svakako ključne za efikasnu komunikaciju sa gostima i kolegama.

Način na koji zaposleni komuniciraju sa gostima/klijentima ili jednostavno međusobno mogu da naprave razliku između velikog i razočaravajućeg iskustva u komunikaciji. Svi mi komuniciramo i reagujemo na komunikaciju na različite načine. Stoga nastojim da svojim učenicima donesem različite teorije komunikacije i strategije. 

Kontaktirao sam ANLP International CIC, stručno telo za neuro lingvističko programiranje (NLP) i pitao da li mogu da pristupe svojim članovima sa iskustvom u H&E okruženju, da vide da li su neki od njih voljni da studentima uvedu neka svoja iskustva i veštine.  ANLP mi je dostavio listu sertifikovanih NLP profesionalaca sa relevantnim H&E iskustvom.  

NLP je jedna od strategija koja može imati pozitivan uticaj na veća iskustva i za goste i zaposlene u H&E okruženju, još više kada gostujući govornici imaju H&E industriju prethodnog znanja i iskustva. Tako sam pozvao H&E industriju svesna NLP zvučnika da uvedu NLP na času pružajući učenicima primere kako NLP može da se koristi u H&E okruženju za povećanje prodaje i/ili poboljšanje korisničkog servisa kroz unapređene (management) veštine i izgradnju odnosa.  Neke od alatki i tehnika koje mogu da poboljšaju korisnički servis uključuju pravljenje kvalitativnih ishoda merljivijim (kroz proces postavljanja ciljeva) i izvrsnost modeliranja (putem poboljšane samosvesti u smislu vrednosti i uverenja).

Učenici najbolje uče kada preuzmu vlasništvo nad svojim učenjem. Stoga nastojim da postignem okruženje koje nije prepisani; studenti sami odlučuju šta da uzmu sa ovih sesija. Sve u svemu, gostujuće sesije govornika o komunikaciji izgleda da podstiču sposobnost da se razvije raznovrstan odgovor na različite potrebe većeg broja zainteresovanih strana. Studenti koji razmišljaju o alternativnim strategijama komunikacije, kao što je NLP, poboljšavaju svoju sposobnost da identifikuju potrebe gostiju i da na njih reaguju prikladnije. Moj cilj je da unapredim repertoar odgovora studenata kako bi mogli da budu fleksibilniji i prilagode se onome što je potrebno da bi se stvorile pozitivnije interakcije gostiju." 

Dimitri Lera 
Predavaи 
Edge Hotel School at the University of Essex

"Pročitao sam ANLP Trainer Monthly Newsletter/Update od marta 2021. godine i primetio zahtev za pro bono prezentaciju studentima nivoa 6 u Univerzitetskoj hotelskoj školi.  Sa svojim iskustvom u sektoru gostoprimstva, video sam ovo kao odličnu priliku da prenesem neka znanja i podignem svest o NLP-u u tom procesu.  Poslao sam svoju biografiju i izabran sam od strane Univerziteta.

Odradila sam prezentaciju škole hotela Edge sredinom juna i posle toga dobila divne povratne informacije od Dimitrija i nekoliko njegovih učenika (od tada mi je izvestan broj Dimitrijevih učenika posegnuo za više informacija.) Svi su bili angažovani, entuzijastični i željni da otkriju akcione alate koji će im pomoći da unaprede svoje hotelske karijere. Dimitri je delovao zadovoljno sednicom i nagovestio da bi voleo da organizuje ponovljenu sednicu u nekoj fazi.

Sa samo sat vremena jedva smo zagrebali površinu NLP-a! Ubuduće ima još mnogo toga da se podeli sa učenicima u Edž hotelskoj školi.

Sajmon Luis
Mindsmith Grupa
Član ANLP trainera
 

Simon Lewis
Simon Lewis

Sa svetom kao što je danas, vrednost ne samo preživljavanja već i napredovanja postala je važnija nego ikad.