Můžu si to taky vzít?!

Od prožívání zármutku, pocitu ztráty a obtížných vztahů až po objevení nového pocitu sebe sama, sebedůvěry, štěstí a většího uvědomění.

Můžu si to taky vzít?!

Posted by Yvonne Fernando na adrese

Výzva

Tato případová studie byla sepsána společně s mým klientem a s jeho souhlasem. V zájmu ochrany důvěrnosti informací budu svého klienta označovat jako T.

T nedávno přišla o otce, a tím ztratila stabilitu a záchrannou síť. Měla také problémy spojené s prací a obtížné vztahové problémy, včetně toho, že ji partnerovy děti odmítaly, a právě s ním koupila dům. Dělo se toho hodně, vše působilo velmi chaoticky.

Účinek

T se zcela vyvinula a vzorovala se svému otci. Jeho ztráta zcela destabilizovala její identitu a pocit vlastního já. Cítila se ztracená. Občas se cítila jako "z jiného světa" a měla mimotělní zážitky. Byla také plačtivá a velmi rozrušená. Později se dozvěděla, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Měla práci, kterou nenáviděla, a těžko zvládala osobní situace s rodinou svého partnera. Byla velmi, velmi úzkostná.

Předtím, než jsme spolu začali pracovat, T. absolvovala poradenství pro pozůstalé a navštívila psychoterapeuta.

Jednoho dne se mě zeptala: "Co se ti stalo?" Byla ohromená tím, jak jsem najednou vypadala. Odpověděl jsem, že jsem měl zlomené srdce a dělal jsem NLP! Odpověděla: "Tak můžu si to taky trochu vzít, prosím?" A tak....začala její cesta se mnou a s NLP.

Řešení

S T jsem spolupracovala osobně i po telefonu, protože bydlela dál. Sezení probíhala zpočátku jednou týdně, poté jednou za čtrnáct dní, a to po dobu jednoho roku.

Zkoumali jsme, co by chtěla a jaký vztah by chtěla mít a co by je zlepšilo. To vše probíhalo konverzačně a někdy s využitím specifických cvičení NLP. Využívali jsme také techniky kreativní vizualizace, věnovali jsme se práci s časem a práci se smutkem a ztrátou.

T říká, že se cítila bezpečně a příjemně a bezmezně mi důvěřovala. Měla pocit, že naslouchání a empatie jí velmi pomohly, stejně jako detaily, profesionalita, znalosti a ujištění, které jsem jí poskytl. Měla pocit, že ji beru vážně. To bylo podle T. pro naši práci zásadní.

Výsledek

T zcela změnila svůj jazyk; jak vnitřně, tak navenek. Začala si vědomě uvědomovat, jak komunikuje sama se sebou a s ostatními, což následně ovlivnilo její chápání věcí a světa. Přepsali jsme vzorce a přesvědčení, aby mohla být klidnější a spokojenější.

Její zármutek ji začal méně pohlcovat a umožnil jí soustředit se na jiné věci v jejím životě.

Práce na time managementu jí zcela otevřela oči v tom, jak žije svůj život a jaká rozhodnutí dělá. Začala si více vážit svého času a přemýšlet o tom, jak ho využít.

Pokračovala v kurzu interiérového designu, vytvořila si nové prostory na mnoha úrovních: emocionální, fyzické i duševní. Představila si, že se vdá - a také se vdala! Postavila se svému šéfovi a odešla z práce! Zažila lepší vztahy s rodiči svého partnera a jeho dětmi.

T pokračovala také v kurzu NLP Practitioner & Master Practitioner.

T nyní žije mnohem šťastnější život se svým manželem a dcerou. Díky novému sebevědomí, sebedůvěře a zvýšené informovanosti se cítí být více zodpovědná sama za sebe a svůj život.

Yvonne Fernando
Yvonne Fernando

Yvonne Fernando je certifikovaná mistryně NLP a životní koučka, která pracuje s dospělými, dětmi a organizacemi a pomáhá jim dosáhnout pozitivních změn.