Otázky pro trenéra NLP

Doporučujeme vám, abyste si tyto otázky položili a ujistili se, že jste si řádně prověřili každého poskytovatele školení, o kterém uvažujete.

Zpět na Výběr dobrého NLP profesionála

Otázky pro trenéra NLP

Zeptejte se školicí společnosti:

 • Kdo jsou školitelé a kolik hodin budou školení fyzicky vést?
  • Jaké certifikáty má školitel?
  • Jaké certifikáty mají asistenti školení?
  • Má vedoucí školitel odpovídající certifikaci pro vedení tohoto školení (v souladu s celosvětově uznávanou certifikační strukturou)?
 • Jaký je formát školení?
  • Kolik dní nebo hodin?
  • Počet modulů a kolik dní na jeden modul?
 • Budou mezi moduly zadávány úkoly?
 • Pokud z nějakého důvodu vynecháte některý den nebo modul, bude možnost to dohnat?
 • Jsou během školení pokryta minimální navrhovaná kritéria pro obsah kurzu?
 • Je školení akreditováno nebo uznáno nějakým orgánem nebo organizací? Pokud ano, co museli udělat, aby toto uznání získali? Můžete si u dané organizace ověřit, že je uznána?
 • Je virtuální školení v souladu s kritérii virtuálního školení ANLP (důležité, pokud je záměrem používat NLP v profesionální funkci).
 • Jaký je minimální a maximální počet účastníků kurzu?
 • Jaká je cena kurzu a případně, je v ceně zahrnuto nebo doporučeno ubytování?
 • Existují kromě školení nějaké další podmínky a náklady na získání nebo udržení certifikovaného statusu?
 • Kde a kdy se kurz koná? Zahrňte
  • Zahrnuje cena kurzu kompletní občerstvení, případně nápoje, nebo je veškeré občerstvení za příplatek?
 • Bude cestování na kurz snadné? A existují v případě potřeby alternativní trasy a způsoby dopravy?
 • Jaký typ procesu/přístupu ke školení se používá a jak se kurz hodnotí?
  • Existuje nějaká práce před kurzem nebo písemná zkouška?
  • Jak se hodnotí kompetence studentů?
  • Jsou k dispozici příručky a podklady?
  • Jsou k dispozici DVD a/nebo CD nebo jsou nedílnou součástí kurzu?
 • Jaké výsledky/cíle má školitel pro kurz?
 • Kdo je ochoten mi o tomto kurzu podat svědectví? Požádejte o kontaktní jména a adresy, abyste měli možnost následně získat reference o školení od třetích stran.
 • Jaká je politika školicí společnosti ohledně zrušení kurzu a vrácení peněz?
 • Co obnáší certifikační proces?
 • Je nabízena nějaká následná nebo záložní podpora, ať už v průběhu kurzu nebo po jeho skončení?

Před rezervací vnitropodnikového školení se zeptejte školitele:

 • Jaké máte profesní certifikáty? Kdo je uznává?
 • Jak dlouho jste na trhu?
 • Jaké doplňující zkušenosti můžete nabídnout?
 • Pracujete samostatně nebo s dalšími spolupracovníky v oblasti školení?
 • Jaké máte zkušenosti se školením pomocí NLP?
 • Jsou vaše poplatky založeny na denní sazbě nebo na poplatku za účastníka?
 • Můžete poskytnout reference, na které se mohu obrátit?

Před zahájením školení je vhodné získat informace písemně a vyjasnit si případné nevyjasněné otázky, aby obě strany pochopily povahu svých vzájemných závazků.

Zeptejte se sami sebe:

 • Jsem připraven/a se zavázat ke školení NLP?
 • Co od školení očekávám?
 • Jak poznám, zda jsem toho dosáhl/a?
 • Co hodlám se svým školením dělat?