Zásady ochrany osobních údajů DPA 2018

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost ANLP International CIC používá a chrání veškeré informace, které společnosti ANLP International CIC poskytnete při používání těchto webových stránek.

Úvod

Tyto zásady stanoví různé oblasti ochrany soukromí uživatelů a popisují povinnosti a požadavky uživatelů, vlastníků webových stránek a webových stránek. Dále je v těchto zásadách podrobně popsán způsob, jakým tyto webové stránky zpracovávají, ukládají a chrání údaje a informace o uživatelích.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů "my", "nás" a "naše" znamená společnost NLP International Conference Limited (ANLP) registrovanou v Anglii podčíslem společnosti 5383959. Sídlo společnosti ANLP je Apsley Mills Cottage, Stationers Place, Hemel Hempstead, HP3 9RH. SpolečnostANLP jmenovala správcem údajů Kash Falconer ([email protected] - tel. :020 3051 6740)

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se "našimi webovými stránkami" rozumí"www.nlpconference.com"

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a snažíme se jasně říci, kdy shromažďujeme vaše údaje, a používat je pouze tak, jak byste rozumně očekávali.

Jak používáme osobní údaje

Vaše osobní údaje nepoužijeme, pokud jsme vám předem neřekli, jak je použijeme, nebo pokud není zřejmé, jak je použijeme.

Společnost ANLP vaše osobní údaje nikomu neprodá ani nepronajme.

Webové stránky ANLP

Tyto webové stránky a jejich majitelé zaujímají aktivní přístup k ochraně soukromí uživatelů a zajišťují, aby byly podniknuty nezbytné kroky k ochraně soukromí uživatelů po celou dobu jejich návštěvy. Tyto webové stránky dodržují všechny národní zákony a požadavky Spojeného království na ochranu soukromí uživatelů.

Osobně identifikovatelné údaje (PII)

Při používání našich webových stránek, softwarových aplikací nebo služeb můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů (jméno, adresa, e-mail, údaje o účtu atd.). Tyto informace použijeme ke správě našich webových stránek, aplikací, klientských databází a marketingových materiálů. Zajistíme, aby všechny poskytnuté osobní údaje byly uchovávány bezpečně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, které bylo přijato do právního řádu Spojeného království v zákoně o ochraně osobních údajů z roku 2018. Poskytnutím telefonních a e-mailových údajů dále souhlasíte s tím, aby vás společnost ANLP kontaktovala těmito způsoby. Máte právo kdykoli požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud si přejete obdržet jejich kopii nebo chcete být z naší databáze odstraněni, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

Jako členská organizace potřebujeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje pro:

 • Zpracování žádostí o členství
 • Správu členství, mimo jiné včetně: plateb, obnovení členství, poskytování informací o akcích, poskytování průběžného profesního rozvoje a akreditace, vedení kampaní, vedení záznamů o našem vztahu s členem
 • Vedení záznamu o tom, zda jste se odhlásili ze zasílání marketingových e-mailů
 • Vedení záznamů o jednotlivcích a/nebo organizacích, jejichž členství mohlo být pozastaveno nebo ukončeno z naší strany nebo zrušeno či zaniklo z vaší strany, mimo jiné včetně: jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, data, kdy bylo uvedené členství pozastaveno, ukončeno, zrušeno nebo zaniklo, a příslušných poznámek
 • Doručování našeho členského časopisu a dalších relevantních sdělení
 • Poskytování služeb a/nebo vyřizování objednávek produktů Správa členských výhod probíhá poštou, telefonicky a elektronickými prostředky
 • Zastupování celého členstva, pracoviště, skupiny nebo jednotlivce
 • Volby a jmenování výborů a pracovních skupin
 • Přihlášky na akce, registrace, administrace a informování o našich akcích
 • Provádění průzkumů
 • Předávání průzkumů a konzultací prováděných jinými organizacemi, se kterými spolupracujeme nebo které financujeme
 • Zprostředkování procesu registrace, slev a nebo vrácení peněz u našich partnerů (pokud je to relevantní), pokud člen využívá jejich produkty a služby nabízené prostřednictvím jejich webových stránek
 • Porozumění používání našich webových stránek, včetně podrobností o vašich návštěvách našich webových stránek, mimo jiné včetně údajů o návštěvnosti, údajů o poloze, webových deníků a dalších údajů o komunikaci, ať už je to nutné pro naše vlastní fakturační účely nebo jiné účely, a zdrojů, ke kterým máte přístup
 • Sledování využívání členských výhod, služeb a komunikace a spokojenosti s nimi
 • Správa smluvních partnerů a třetích stran

Shromažďování a používání informací

Náš právní základ pro zpracování osobních údajů

Naším právním základem pro účely, pro které zpracováváme osobní údaje, je plnění naší smlouvy s vámi o poskytování:

 • Členských služeb
 • Pro naše oprávněné zájmy při informování členů o činnosti ANLP
 • Zprávy o odvětví, kterému sloužíme
 • Produkty, které jste si u nás zakoupili

Zákon nám umožňuje shromažďovat a používat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro náš oprávněný obchodní zájem a pokud je jejich použití spravedlivé, vyvážené a nemá nepřiměřený dopad na vaše práva. V mnoha situacích je nejvhodnějším přístupem zpracovávat osobní údaje z důvodu naší smlouvy s vámi a našich oprávněných zájmů jako profesní organizace, nikoliv na základě souhlasu. Nicméně vás budeme žádat o souhlas se zasíláním marketingových e-mailů a textových zpráv týkajících se Mezinárodní konference NLP, ocenění NLP Awards a marketingových informací od našich partnerů členských výhod, sponzorů a vystavovatelů uvedených na webových stránkách ANLP, Mezinárodní konference NLP a ocenění NLP Awards. Souhlas s těmito e-maily a textovými zprávami můžete kdykoli odvolat. Viz níže uvedený oddíl Změna provedená v online zásadách 18/05/2020.

Nepředpokládáme, že budeme dostávat nebo zpracovávat citlivé osobní údaje. V mimořádných situacích můžeme vaše osobní údaje poskytnout záchranným složkám, pokud se domníváme, že je to ve vašem "životním zájmu". Například pokud někdo onemocní během některé z našich akcí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet také v případech, kdy nám to ukládá zákon.

Jak shromažďujeme informace?

ANLP shromažďuje informace dvěma možnými způsoby:

1. Když nám je přímo poskytnete ("přímo poskytnuté údaje")

Když se přihlásíte ke členství, zakoupíte naše produkty nebo s námi či našimi členy přímo komunikujete, můžete se rozhodnout poskytnout nám určité informace - například vyplněním textových polí nebo vyplněním registračních formulářů či zakoupením produktů. Všechny tyto informace vyžadují vaši přímou akci v daném okamžiku, abychom je mohli získat a zpracovat.

2. Když nám dáte svolení k získávání údajů z jiných účtů ("autorizované údaje uživatele")

V závislosti na vašem nastavení nebo zásadách ochrany osobních údajů jiných online služeb nám můžete udělit povolení k získávání informací z vašeho účtu u těchto jiných služeb. Může se jednat například o způsob platby, který používáte (PayPal, GoCardless atd.), nebo o volbu odeslat nám údaje o vaší poloze při přístupu na naše webové stránky z vašeho chytrého telefonu.

Osobní údaje od vás shromažďujeme přímo prostřednictvím našich webových stránek, telefonicky, prostřednictvím dotazníků a někdy i papírových formulářů.

Můžeme shromažďovat informace o softwaru ve vašem počítači nebo zařízení (verze prohlížeče atd.) a vaší IP adrese (vaše připojení k internetu), abychom zlepšili vaši interakci s našimi webovými stránkami a pro naše záznamy. To se může dít automaticky, aniž byste si toho byli vědomi.

Soubory cookie můžeme používat k zapamatování osobních nastavení, která jste si na našich webových stránkách zvolili. V žádném jiném kontextu nepoužíváme soubory cookie ke shromažďování informací, které by vás osobně identifikovaly. Většina souborů cookie, které nastavíme, se z vašeho počítače automaticky vymaže, když opustíte naše webové stránky nebo krátce poté.

Soubory cookie jsou malé soubory ukládané na pevný disk počítače uživatele, které sledují, ukládají a uchovávají informace o interakcích a používání webových stránek uživatelem. To umožňuje webové stránce prostřednictvím jejího serveru poskytovat uživatelům v rámci této webové stránky zážitek šitý na míru.

Používáme anonymní soubory cookie relace (krátkodobé soubory cookie, které zmizí po zavření prohlížeče), které vám pomohou při navigaci na webových stránkách a při využívání jejich funkcí. Pokud se na webové stránky, do aplikace nebo kurzu přihlásíte jako registrovaný uživatel, bude soubor cookie relace obsahovat také vaše ID uživatele, abychom mohli zkontrolovat, ke kterým službám máte povolen přístup.

Tyto webové stránky používají sledovací software ke sledování svých návštěvníků, aby lépe porozuměly tomu, jak je používají. Tento software poskytuje služba Google Analytics, která ke sledování používání návštěvníků používá soubory cookie. Tento software uloží soubor cookie na pevný disk vašeho počítače, aby mohl sledovat a monitorovat vaše zapojení a používání webových stránek, ale neukládá, neukládá ani neshromažďuje osobní údaje.

Pokud si uživatelé přejí odmítnout používání a ukládání souborů cookie z této webové stránky na pevný disk svého počítače, měli by v rámci bezpečnostního nastavení svého webového prohlížeče provést potřebné kroky k zablokování všech souborů cookie z této webové stránky a jejích externích dodavatelů služeb.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Typ a množství informací, které shromažďujeme, a způsob jejich použití závisí na tom, proč nám je poskytujete. Níže je podrobněji vysvětleno, jaké osobní údaje shromažďujeme za jakých okolností:

Pro žádosti o členství, správu a obnovení členství můžeme shromažďovat:

 • Vaše jméno
 • Vaše kontaktní údaje včetně e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonních čísel
 • Identifikaci na sociálních sítích
 • Vaše přihlašovací jméno a heslo, které vám umožní přístup na naše webové stránky a využívání našich služeb
 • Další informace včetně názvu organizace/podniku, adresy organizace/podniku a kontaktních údajů organizace/podniku pro účely fakturace a komunikace.
 • Vaše datum narození
 • Vaše poštovní preference
 • Údaje o vaší bankovní nebo kreditní kartě (tyto údaje jsou bezpečně předávány pouze našim službám pro zpracování plateb třetích stran a nejsou uchovávány ANLP)

Pro účely přihlášek, registrací a správy událostí můžeme také shromažďovat:

 • Jméno a kontaktní údaje osoby nebo organizace, která rezervaci provádí
 • Jméno a kontaktní údaje osoby, která se akce účastní (pokud se liší od osoby provádějící rezervaci)
 • Zdroj doporučení
 • Údaje o platbě (tyto údaje jsou bezpečně předávány pouze našim službám pro zpracování plateb třetích stran a nejsou uchovávány ANLP)
 • Specifické informace, jako jsou příslušné požadavky na stravu a přístup, které nám usnadní účast na akci, pokud nám je poskytnete

Za účelem informování o našich akcích můžeme také shromažďovat:

 • Jména a kontaktní údaje osob, které nejsou členy

Pro správu žádostí o produkty a služby u našich partnerů můžeme také shromažďovat:

 • Když se přihlásíte na partnerské stránky, když jste na ně odkázáni z našich webových stránek
 • Jaké produkty a služby jste na těchto stránkách zakoupili nebo využili, včetně údajů o transakci (datum transakce, cena a zakoupený produkt nebo služba)
 • POZNÁMKA: Naši partnerští partneři zpracovávají vaše osobní údaje samostatně jako správci údajů, více informací o tom, jak vaše údaje spravují, najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Pro správu stížností a zpětné vazby

 • Písemné shrnutí vaší stížnosti nebo zpětné vazby týkající se našich produktů nebo služeb nebo produktů či služeb příslušných partnerů nebo členů, včetně osobních údajů stěžovatele
 • Písemné shrnutí týkající se údajného porušení etického kodexu z vaší strany, které jsme obdrželi od třetí strany, včetně souvisejících PII
 • Písemný záznam o všech příslušných opatřeních, rozhodnutích a korespondenci, které jsme případně přijali.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Údaje, které nám poskytnete, budou obvykle uloženy a zpracovány v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen "EHP"). Některé služby, které využíváme, však znamenají, že vaše údaje mohou být přeneseny a uloženy v místě mimo EHP. V těchto případech zajišťujeme, aby poskytovatel mohl fungovat podle ujednání o závazných podnikových pravidlech EU. Závazná podniková pravidla ("BCR") jsou celopodnikové zásady ochrany údajů schválené evropskými orgány pro ochranu údajů, které usnadňují předávání osobních údajů v rámci skupiny z Evropského hospodářského prostoru ("EHP") do zemí mimo EHP. BCR jsou založena na přísných zásadách ochrany osobních údajů stanovených orgány Evropské unie pro ochranu údajů a vyžadují intenzivní konzultace s těmito orgány.

Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tímto přenosem, uchováváním nebo zpracováním. Podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Všechny údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech u našich schválených dodavatelů třetích stran. Veškeré platební transakce jsou šifrovány a ANLP neukládá žádné platební informace. Pokud jsme vám poskytli (nebo pokud jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za zachování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělovali.

Přenos informací přes internet není bohužel nikdy zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše webové stránky; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Jak můžeme sdílet osobní údaje

Některé vaše osobní údaje můžeme sdílet s organizacemi, které provádějí operace zpracování naším jménem, jako jsou platební brány, společnosti nebo jednotlivci, kteří prodávají své produkty na našich webových stránkách, společnosti poskytující webové služby a organizace pro distribuci pošty. Než s těmito společnostmi začneme spolupracovat, provedeme jejich prověření a uzavřeme s nimi smlouvu, která stanoví naše očekávání a požadavky, zejména pokud jde o způsob, jakým spravují osobní údaje, které jim předáváme.

Osobní údaje neprodáváme ani nesdílíme s třetími stranami za účelem marketingu. Pokud pořádáme akci ve spolupráci s jinou jmenovanou organizací, může být nutné sdílet vaše údaje s ní. Pokud se na takovou akci zaregistrujete, jasně vám sdělíme, co se s vašimi osobními údaji stane.

Osobní údaje nebudeme prodávat jinak než v rámci prodeje podstatné části našich aktiv. Souhrnné údaje můžeme sdělit pouze potenciálnímu kupujícímu, ale pouze pro použití v souvislosti s tímto prodejem.

V případě potřeby však můžeme vaše údaje poskytnout policii, jiným záchranným složkám, regulačním orgánům nebo právním poradcům. Za jiných okolností budeme vaše údaje sdílet pouze tehdy, pokud k tomu budeme mít váš výslovný a informovaný souhlas.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit na našich webových stránkách jména jednotlivců a/nebo firem, jejichž členství bylo pozastaveno nebo ukončeno z naší strany, včetně data, kdy toto pozastavení nebo ukončení vstoupilo v platnost.

Jak chráníme osobní údaje

Provádíme pravidelnou revizi toho, kdo má přístup k informacím, které uchováváme, abychom zajistili, že k vašim údajům budou mít přístup pouze náležitě vyškolení zaměstnanci a smluvní partneři.

Našim zaměstnancům poskytujeme pokyny a pravidelná školení o ochraně osobních údajů.

Zajišťujeme, aby byly zavedeny vhodné technické kontroly k ochraně vašich osobních údajů. Napříkladnaše počítačová síť a servery jsou chráněny a běžně monitorovány a naši zaměstnanci, kteří pracují z domova, podléhají našim zásadám pro pracovníky pracující z domova (k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese [email protected]).

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, ukládáme na zabezpečených serverech nebo v zabezpečených papírových souborech. Pro vaši ochranu jsou veškeré platební údaje, které nám poskytnete, šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Sockets Layers).

Přenos informací přes internet bohužel nikdy nemůže být zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit zajistit ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na webové stránky. Jakýkoli přenos vašich osobních údajů z vaší strany je proto na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Společnost ANLP nebude uchovávat vaše osobní údaje déle, než je nezbytné. Vámi poskytnuté informace budeme uchovávat buď po dobu existence vašeho účtu, nebo tak dlouho, jak bude potřeba, abychom vám mohli poskytovat služby, a to pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytování zpráv souvisejících s podporou a analýzou trendů.

Pokud to bude vyžadovat zákon nebo pokud to bude přiměřeně nutné pro splnění regulačních požadavků, řešení sporů, prevenci podvodů a zneužití nebo pro vymáhání našich smluvních podmínek, můžeme si některé vaše informace ponechat po omezenou dobu podle potřeby i poté, co jste zrušili svůj účet nebo již nejsou potřebné k poskytování služeb.

Uchováváme osobní údaje o:

 • Naše členství, abychom mohli spravovat a prokazovat členství. Nepodstatné informace (např. osobní údaje, které nejsou relevantní pro prokázání členství v daném okamžiku) o členech uchováváme, dokud nás výslovně nepožádáte o jejich vymazání.
 • Stížnosti a zpětná vazba.
 • Přihlášky na akce, registrace a správa.
 • Průzkumy mezi členy, aby bylo možné odkazovat na údaje pro statistickou analýzu.
 • Analytické informace z.
 • Smluvních partnerů po dobu trvání jejich pracovního poměru.

Vaše práva

 • Máte právo vědět, jaké osobní údaje máme, od koho jsme je získali, jak je zpracováváme, jakou logiku má případné automatické zpracování a komu je poskytujeme.
 • Máte právo nás požádat, abychom nepřijímali rozhodnutí založená výhradně na automatickém zpracování vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje způsobem, který by mohl způsobit neoprávněnou a značnou škodu nebo újmu.
 • Máte právo požadovat přístup k jakýmkoli vašim osobním údajům, které máme k dispozici, informace o tom, jak a proč jsou zpracovávány a komu mohou být zpřístupněny.
 • Máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů.
 • Tato zákonná práva jsou omezena výjimkami a osvobozením.
 • Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv, kontaktujte nás na adrese [email protected] nebo na telefonním čísle či adrese uvedené v úvodu těchto zásad.
 • Více informací o svých právech získáte ukomisaře pro informace, který upravuje ochranu osobních údajů a soukromí.

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Pokud provedeme jakékoli významné změny ve způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, uvedeme to jasně na našich webových stránkách nebo vás budeme přímo kontaktovat.

Kontakt

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy, připomínkami nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů.Veškeré dotazy směřujte na pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti ANLP([email protected]).

Změna provedená v online zásadách 18/05/2020

Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání svých osobních údajů tím, že se odhlásíte z odběru pomocí odkazu uvedeného ve všech obecných e-mailech, které přicházejí z Mezinárodní konference NLP, NLP Awards, ANLP nebo jiných přidružených či spřízněných společností a organizací ANLP. Vzhledem k tomu, že jednou z výhod členství je naše komunikace s vámi prostřednictvím e-mailu v podobě členských zpravodajů a etických pokynů týkajících se NLP a obchodních postupů, zůstanete přihlášeni k odběru e-mailů členů ANLP po dobu trvání vašeho členství v ANLP.