Međusobno se odnose

Jedan od ključnih za uspešnu vezu je kako se odnosimo jedni prema drugima. U NLP-u prepoznajemo da ljudi iz Metaprograma rade;

Nazad na NLP i relacije

Međusobno se odnose

Jedan od ključnih za uspešnu vezu je kako se odnosimo jedni prema drugima. U NLP-u prepoznajemo da ljudi iz Metaprograma rade; filtere sa kojima opažaju iskustva i svet oko sebe. Imati uvid u to kroz šta se Metaprogrami kroz koje neko filtrira daje nam mogućnost da razumemo njihovu mapu sveta zajedno sa tim kako najbolje da izgradimo vezu sa njima. 

Članovi ANLP-a pozvani su da daju članke fokusirane na odnose. I tako, mislio sam da pišem o nečemu što svi imamo i što će formirati temelj iz koga se poistovećujemo sa drugima, našim stilom priloga.

Ljudi su društvena bića, ozvučena da se povežu sa drugima. Intuitivno možemo da pokupimo da li je neko otvoren i da vodi srce, ili ga čuvaju, nepoverljivo ili emotivno ograničavaju. Kao praktikanti i treneri ove stvari će uticati na to koliko dobro gradimo i održavamo odnos sa klijentima ali i u našim međuljudski odnosima. Naša životna iskustva utiču na to kako se odnosimo, zajedno sa našim ličnostima, ali naš stil priloga je jedan od najvećih uticajnika u načinu na koji se odnosimo prema drugima. 

Džon Boulbi je 1950-ih predložio teoriju priloga. Ova teorija potiče od istraživanja koje je sproveo sa odojčadi i kako su reagovali na svoje negovatelje nakon stresnog iskustva koristeći eksperiment pod nazivom Čudna situacija. On je pretpostavio da će, u zavisnosti od toga kako je primarni negovatelj prisustvovao i vezan za novorođenče od rođenja, novorođenče formirati primarni način odnosa prema drugima. Dalji rad i studije oko ovog istraživanja su se dalje dale razumevanje stilova koje svi koristimo da bismo se povezali sa drugima i strategijama koje koristimo da bismo ispunili svoje potrebe. 

Prvobitno je sugerisano da naš stil priloga ostane sa nama do kraja života. Međutim, otad je utvrđeno da su naši stilovi plastični i da se mogu menjati u bilo kojoj fazi našeg života, posebno kada smo u značajnoj emotivnoj vezi. Iako često ovo može da bude intimna veza, na to mogu uticati i iskustva koja imamo na poslu, naročito ako postoji pretnja našem emocionalnom ili fizičkom blagostanju. Psihološka bezbednost je prijavljena kao važan aspekt zdravog, produktivnog radnog okruženja kao i naša sposobnost da cvetamo u sebi u našim ličnim životima. Razumevanje sopstvenog, kao i drugih, stil priloga nam može pomoći da prepoznamo šta je sponzorisana motivacija za nečije ponašanje i njihov model sveta.

Kao i kod mnogih osobina, postoji spektar i, u nekim slučajevima, to možda neće uvek biti očigledno. Što više cenimo vezu, odnosno da li smo tada pod stresom ili pretnjom, uticaće na to kako se naš stil priloga pojavi u datom trenutku. 

Glavni načini na koje se stilovi priloga razlikuju su:

  • vaša očekivanja od drugih ljudi i odnosa
  • vašu sposobnost da identifikujete i prenesete svoje želje ili potrebe
  • način na koji pristupate i rešavate konflikt
  • kako se odnosite prema emocijama, povezanosti i intimnosti

Nedavni nalazi su pokazali da oko polovine nas ima ono što se smatra sigurnim prilogom i oko polovine nas je imalo uticaj na naš sistem priloga na takav način da ostavi nesigurne načine povezanosti. Kada budete svesni stilova priloga, siguran sam da ćete moći da identifikujete osobine kod ljudi koje poznajete. 

4 različita načina na koje se odnosimo kroz naš stil priloga.

Bezbedna

'Dobro sam, dobro si'. Neko se oseća prijatno kada se izražava sa dobrim osećajem za sebe i svoje vrednosti. Sposobni da lako veruju, poistovećuju se i reaguju na druge. Pouzdan je i dosledan, sposoban da bude fleksibilan kada treba i da pravi kompromise. Opušten sa intimnošću i posvećenošću.

Anksiozni preokupirani

'Nisam dobro, ti si dobro'. Fokusiran je na druge potrebe i želi da udovolji, zavisi od spoljašnje validacije, osetljiv je na odbacivanje ili se plaši isključenja, ima problema da iznese svoje granice. Može postati zaokupljen mislima, osećanjima i vezama. Obično timski igrači i saosećajni.

Odbačeni izbegavač

'Dobro sam, nisi dobro'. Visoko ceni autonomiju i nezavisnost, snažno navodi granice i nefleksibilne, bori se da njihove namere ili potrebe budu jasne, neugodne zbog emocionalne intimnosti ili ranjivosti, potrebe za ličnim prostorom i privatnošću. Može biti logičan i organizovan.

Bojažljivi izbegavač

'Nisam dobro, nisi dobro'. Vrednuje duboko razumevanje i svest, hipervigilan je i podešen na druge. Ovaj stil je mešavina i anksioznog preokupiranog i odbačenog izbegavanja i tako se drugima može pojaviti da duvaju toplo i hladno ili flip flop u onome što žele. Želite da umirite i izbegnete konflikt. Može biti osetljiv i intuitivan.

Svaki od ovih stilova se obično rađa iz toga kako je naš primarni ili značajni negovatelj attunikovao i reagovao na nas u prvim godinama našeg života. Mada, kao što sam pomenuo, mogu da se promene i kasnije u životu. To su strategije koje su nam pomogle da steknemo sigurnost, sigurnost i kako da se umirimo u to vreme. Zbog ovoga kada smo pod stresom, nagnućemo se na jedan od ovih stilova. 

Nijedan stil nije dobar ili loš, ali je korisno primetiti kada nas ograničava od onoga što želimo. Prepoznavanje sopstvenog stila priloga će vam pomoći da steknete dublje razumevanje kako se odnosite prema drugima i vašim odnosima. 

Sposoban da prepoznate i regulišete svoje emocije, da vam bude prijatno da tražite da vaše potrebe budu ispunjene, strategije koje koristite za sticanje emocionalne sigurnosti i vaša očekivanja kako da se povežete sa drugima poboljšaće vašu svest, sposobnost da se poistovetite sa drugima i vašim odnosima. 
 

Lydia Walker
Lydia Walker (član članka)

Master NLP Practitioner | Napredni IEMT Practitioner | Master mBIT Coach | Trauma-informisani Trainer & Speaker | Sertifikovani trener