ANLP a specifická zájmová skupina pro lidské aspekty projektů (PSIG) Asociace pro řízení projektů (APM).

Spolupráce ANLP a Asociace pro projektové řízení (PSIG) na téma NLP v projektovém řízení a projektových týmech

ANLP a specifická zájmová skupina pro lidské aspekty projektů (PSIG) Asociace pro řízení projektů (APM).

Odemykání projektové komunikace pomocí síly jazyka - aktualizace

13. dubna 2023

Shrnutí:

Na akci se zaregistrovalo více než 700 účastníků (druhá největší účast v historii APM SIG) a více než 500 se jí zúčastnilo živě... Prezentaci si můžete prohlédnout zde: https://youtu.be/k4lKNjAcHWc

Při komunikaci automaticky mažeme, zkreslujeme a zobecňujeme, ale obvykle o tom nevíme. Na tomto panelovém webináři ve čtvrtek 13. dubna jsme zjistili, jak to zpochybnit a využít v projektové komunikaci.

Projektové prostředí je na komunikaci velmi závislé. Používá se mnoho standardních formátů a několik kanálů, které je třeba zvážit. Stojí za to prozkoumat, jak jsou aspekty komunikačního modelu NLP využívány, ať už záměrně, nebo nevědomě; také stojí za to zvážit, jak lze v zájmu lepší komunikace a rozhodování zpochybnit výmazy, zkreslení a zobecnění.

V panelu zasedli Tim Lyons (APM PSIG a ANLP) a členové ANLP Dianne Lowther, Jeremy Lazarus a Paul McGowran.

Využití logických úrovní k optimalizaci výkonnosti týmu

20. září 2022

Shrnutí:

Projekty se převážně opírají o týmy a tyto týmy obvykle působí v rámci oddělení, organizací, společností; tyto týmy se skládají z jednotlivců, kteří mají často vyškolené schopnosti v konkrétních technických oblastech - například v analýze rizik, řízení zakázek, analýze kritické cesty, plánování a dodávání technických produktů a služeb; projektové týmy často pracují jako celek a jejich chování je obvykle zaměřeno na dosahování výsledků; činí tak v rámci definovaných prostředí, lokalit, softwarových systémů, organizací hostovaných klientem atd.

Ať už si to uvědomují, nebo ne, mnoho z těchto dimenzí přesně zapadá do toho, co jsme poznali jako neurologické úrovně, jak je rozpracovali Gregory Bateson a Robert Dilts. Tento webinář prezentovaný v úterý 20. září byl příležitostí sladit a integrovat tento model s běžným přístupem APM k řízení.

Tento webinář zkoumal:

  • Pochopení toho, jak neurologické úrovně fungují na úrovni jednotlivce;
  • Jak to lze aplikovat a začlenit na úrovni týmu;
  • Jak lze model pěti nebo šesti úrovní zmapovat na fungování týmu;
  • Jak používat rozdělení na vyšší a nižší úrovně, aby se dosáhlo lepších výsledků (a hlavně aby se zabránilo plýtvání a zpoždění);
  • Začlenění tohoto myšlení do ostatních částí organizace (zejména na úrovni identity)

V panelu zasedli Tim Lyons (APM PSIG a ANLP) a členové ANLP Fiona Campbell, Jeremy Lazarus a Robbie Steinhouse.

Prezentace před tímto velkým, zainteresovaným publikem, z nichž mnozí jsou v NLP "nováčky", je pro náš obor obrovským přínosem. V ANLP, jakožto globální vlajkonoši profesionální NLP, děláme vše pro to, abychom zvýšili povědomí o pozitivním dopadu NLP na nových trzích a průmyslových odvětvích.

Gratulujeme Timovi, členům panelu ANLP a organizačnímu týmu APM SIG k těmto fantastickým webinářům. Těšíme se na další!

Pokud máte zájem o účast v panelu a rádi byste se zúčastnili budoucích zasedání tohoto typu, přečtěte si měsíční zprávy pro členy, kde tyto příležitosti propagujeme!