Zlepšení docházky žáka, který odmítá chodit do školy

NLP Professional píše o použití NLP v rodině, která v minulosti nechodila do školy, což vždy sváděla na přetrvávající zdravotní problémy.

Zlepšení docházky žáka, který odmítá chodit do školy

Posted by Clare Smale na adrese

NLP Professional Clare, píše:

Použila jsem NLP u případu rodiny, která v minulosti nechodila do školy, což vždy sváděla na přetrvávající zdravotní problémy. Dítě v této studii je desetiletá dívka, která má problémy se svými sociálními dovednostmi a také často uvádí, že je šikanována a nemá žádné kamarády. Rodiče se rádi smíří s tím, že jí není dobře, a často ji z drobných důvodů berou k praktickému lékaři.

První setkání jsem strávil získáváním kontaktu s rodinou prostřednictvím řeči těla a využíváním různých jazykových dovedností k navázání společného kontaktu. To bylo velmi úspěšné a zdálo se, že na mě dobře reagují, začali se mnou komunikovat po telefonu, což se v minulosti nestávalo, i když si stále nebyli jisti žádným pracovníkem školy.

Po dvou schůzkách, kdy jsme získali vztah s rodiči i dítětem, jsme přešli k řešení problému šikany, dlouze jsme diskutovali o tom, co se dělo v minulosti a že se to dívce stále dělo. Poté jsem začal diskutovat o tom, že "když budeš vždycky dělat to, co jsi vždycky dělal, dostaneš to, co jsi vždycky dostával". Rodině jsem řekl, že to neomlouvá chování druhého Dítěte, ale mluvili jsme o různých strategiích a způsobu, jakým k incidentům docházelo. S dítětem jsme pak diskutovali o tom, jak by se věci mohly změnit, tj. aby nechodilo na určitá místa na hřišti, kde často vznikaly problémy, často druhý den nechodilo do školy a říkalo, že se necítí dobře, aniž by někomu řeklo, že to opravdu souvisí s problémem šikany. Vztah s rodinou mi také umožnil diskutovat o zdravotních problémech a o tom, zda by rodiče mohli udělat něco jinak, aby podpořili svou dceru v jejím zdravotním stavu. Opět jsme hovořili o tom, že je třeba změnit způsob, jakým rodina řeší zdravotní problémy, a to rodiče posílilo, aby vyhledali další rady ohledně zdravotních problémů a nepřijali to, co jsme jim řekli poprvé, což vedlo k doporučení k samostatnému konzultantovi pro nediagnostikovaný stav a k podpoře v této oblasti.

Pak jsem s ní mluvila o tom, jaké by to bylo, kdyby nebyla šikanována, a po několika dalších sezeních jsem mluvila o tom, že si tento pocit může vybavit, aby se cítila lépe sama se sebou. Mluvila jsem o tom, že bych pro tento pocit vytvořila kotvu, ale to moc nefungovalo, protože ačkoli viděla smysl, nedokázala kotevní bod pochopit. Chtěla jsem se pokusit dát jí mechanismus zvládání, aby měla něco, o co se může v těchto případech opřít, ačkoli to nechtěla dělat, mám pocit, že ji to přimělo přemýšlet o těchto událostech jinak

Po několika týdnech se její docházka do školy začala zlepšovat a incidenty šikany se skutečně snížily a byly pravidelněji hlášeny personálu. Poté jsem s ní mluvila o tom, jak se věci vyvíjejí, celá rodina si myslela, že se věci zlepšily, ačkoli incidenty šikany nepřestaly, má strategii, jak se s nimi vypořádat.

Tento proces jí umožnil pochopit, proč musí chodit do školy, a vypořádat se se svými obtížemi. Její docházka se nadále zlepšuje, případů neúčasti ve škole je méně. Mám pocit, že se u studentky zvyšuje sebevědomí a ráda mluví o svých pocitech s ostatními ve svém okolí. Zeptala jsem se, zda by chtěla zkusit časovou osu, aby zjistila, kam by se mohla dostat, pokud se jí bude i nadále dařit, rodina souhlasila, že by tento proces byl zajímavý, a dívka začala tam, kde je nyní, a pak řekla, že by chtěla časem vést stáj. Pracovali jsme na tom jako na konečném cíli a postupovali jsme procesem, co potřebovala, aby se k tomuto cíli dostala po malých časových úsecích. Škola, vysoká škola pro studium podnikání, odborné školení a to, jak by to vypadalo, znělo a jak by se cítila.

Dozvěděla jsem se, že použití některého z nástrojů NLP může mít velký vliv na život rodiny. Mám pocit, že jsem k tomu musel použít různé varianty nástrojů, ale mám pocit, že většina z nich fungovala dobře a použil bych je znovu u dalších případů.

Clare Smale
Clare Smale