Jak NLP zlepšilo výuku na základních školách

Jak jeden učitel použil NLP ve škole, aby pomohl zlepšit výkon, chování, učení a schopnosti, a jak NLP působí jako vlna.

Jak NLP zlepšilo výuku na základních školách

Posted by Emma McNally na adrese

Výzva

Amber je učitelkou tělesné výchovy na základní škole a ve svých třídách měla problémy s chováním některých žáků a také si všimla, že přístup a názory dětí na tělesnou výchovu nejsou vhodné. Například říkaly věci jako: "Jsem špatný", "Nejsem dobrý ve sportu". "Nemám rád tělocvik" atd. Také měla své vlastní přesvědčení, že "buď máš rád sport, nebo ne!" "Buď jsi sportovní a dobrý ve sportu, nebo ne." Připouštěla, že pro některé děti "není tělocvik jejich parketa", a věřila, že jakmile se dostanou na střední školu, je to ustálené přesvědčení, které se nezmění.

Účinek

Někteří studenti (přibližně 10 %) by se tolik nesnažili a v hodině by to rychleji vzdali. Spíše by se špatně chovali a mluvili, než aby vytrvali a naslouchali konstruktivní zpětné vazbě. Právě tyto děti měly výše zmíněné neužitečné názory týkající se sportu. Některé z těchto dětí byly ve sportu skutečně dobré, nicméně byly označeny za děti se špatným chováním a dokonce by o sobě řekly: "Takový jsem, nechovám se". Tyto děti se vůči ostatním dětem a Amberu chovaly značně defenzivně. Pro Amber bylo těžké tyto děti učit kvůli jejich postojům a kvůli tomu, že potřebovaly velkou individuální podporu, což ve třídě s 30 dětmi není vždy možné. Měla pocit, že se snaží bojovat předem prohranou bitvu, protože se dětem nemůže věnovat tak, jak by potřebovaly.

Řešení

Amber se zúčastnila kurzu NLP Diploma a následně kurzu NLP Practitioner a své poznatky uplatnila ve třídě. Měla pocit, že když se děti špatně chovají, má na ně více času, mluví s nimi, vede s nimi rozhovor, ptá se jich na to, co se děje, a pomáhá jim vidět důsledky jejich chování. Když děti při nácviku dovedností bojovaly a začaly se vyjadřovat negativně, přeformulovala to a používala pozitivní a podpůrný jazyk. Například jedno dítě řeklo "Jsem špatný" a ona jim pomohla pochopit, že když budou více cvičit, budou moci být úspěšnější. Po pěti minutách již bylo schopno samo tuto dovednost zvládnout a hned na dalším sezení řekla jiná dívka z jeho skupiny "Jsem šmejd" a použila stejné přerámování, jaké použila Amber, aby jí pomohla. Takže tato změna nejenže dětem přímo pomohla, ale měla také vlnový efekt mezi dětmi ve třídě. Díky tomu, že Amber viděla tuto změnu, pokračovala v používání pozitivnějšího, povzbudivějšího jazyka a předehrávala si sezení, aby dětem pomohla vidět sport z pozitivní a dosažitelné perspektivy.

Výsledek

Výsledkem tohoto přístupu je, že Amber zaznamenala zlepšení chování dětí, jejich přístupu ke sportu, úrovně jejich úsilí, úrovně dovedností a jejich "růstového myšlení". Při použití analogie se semaforem se z těch, kteří byli "jantaroví", stali "zelení" a ti, kteří byli "červení", se posunuli na "žlutou". Hodiny probíhají hladčeji a dostává pravidelně skvělou zpětnou vazbu od všech schopných dětí, a ne jen od těch, jejichž oblíbeným předmětem je sport. Vedla shromáždění a sdílela s dětmi a také s učiteli některé NLP a všimla si, jak zejména děti používají tyto vzorce, např. když dítě řekne, že něco neumí, jeho kamarád řekne "....ještě ne!" Došlo také k nárůstu návštěvnosti sportovních kroužků ze strany všech schopností, zatímco dříve to byly převážně "sportovně založené děti". Zpětná vazba ohledně změny přesvědčení se projevila i v jiných předmětech, čehož si všimli i rodiče. Ředitel a kolegové si všimli rozdílu u Amber a toho, že je šťastnější a pozitivnější, pokud jde o její pohled na svět.
Emma McNally
Emma McNally

Trenér NLP, kouč, mezinárodní řečník a autor