Prohlášení o službách zákazníkům

Naše Prohlášení o službách zákazníkům popisuje, jak budeme jednat se všemi pracovníky, se kterými jednáme v rámci naší běžné činnosti.

Poslední aktualizace 08 červenec 2021

1) Závazek ANLP International CIC


ANLP se zavazuje dosahovat nejvyšší úrovně zákaznických služeb pro všechny uživatele svých služeb, včetně členů, potenciálních členů a běžných zájemců, a zároveň vytvářet ducha jednoty a spolupráce v rámci komunity NLP.

Služby zákazníkům jsou nejvyšší prioritou ANLP. Se všemi uživateli služeb bude zacházeno rychle a s respektem bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, rasu, etnický původ, zdravotní postižení, jazykové znalosti, sociální nebo ekonomické postavení.

2) Účel

Cílem tohoto prohlášení je pomoci nám poskytovat uživatelům našich služeb nejvyšší standardy služeb. ANLP se zavazuje poskytovat výjimečné služby členům a stanovit jasné standardy péče o zákazníky.

3) Komunikace

a) Když se uživatel služby obrátí na ANLP, bude;

  • Odpovídat na telefonické zprávy do tří pracovních dnů
  • Odpovídat na e-maily do tří pracovních dnů

b) Když se člen obrátí na uživatele e-mailem, pokud lze odpověď nalézt na stránce podpory na webových stránkách ANLP, která obsahuje odkazy na mnoho zdrojů určených k pomoci při řešení členských dotazů, nemusí být zaslána osobní e-mailová odpověď.
c) Všechny telefonáty a e-maily adresované ANLP budou zodpovězeny a vyřízeny pouze v uvedené pracovní době. Jakýkoli kontakt uskutečněný mimo tuto pracovní dobu bude vyřízen následující pracovní den.
d) Své zákazníky budeme informovat o běžné době vyřízení konkrétních žádostí, o tom, kdy mohou očekávat dokončení, a o případných neočekávaných zpožděních služby.

4) Úroveň služeb

a) ANLP se ke všem chová s nejvyšší úrovní zdvořilosti a požaduje na oplátku stejnou úroveň zacházení. Se všemi zákazníky bude jednáno s nejvyšší úrovní profesionality a zdvořilosti.
b) Společnost ANLP si vyhrazuje právo odmítnout službu v případě jakýchkoli slovních nebo písemných urážek. V takovém případě nebude poskytnuta odpověď a jakýkoli kontakt bude ukončen.
c) Tým ANLP přebírá odpovědnost za poskytování co nejlepších služeb zákazníkům. Jsou oprávněni činit rozhodnutí, která zajistí nejlepší zkušenosti pro každého člena a zároveň vyváží potřeby jednotlivce s celkovými potřebami uživatelů služeb a v souladu s étosem učení NLP.

5) Stížnosti

Jakékoli stížnosti členů na služby poskytované ze strany ANLP nebo na politiku ANLP budou řešeny s využitím pravidel pro podávání stížností ANLP.

6) Odpovědnost

a) Tým ANLP je odpovědný za přezkoumání a schválení obsahu a provádění této politiky.
b) Generální ředitel ANLP jako vedoucí společnosti je odpovědný za přijetí opatření na pomoc týmu, aby zajistil, že bude jednat v souladu s touto politikou.
c) V souladu s učením NLP budou všichni členové podporováni v tom, aby převzali vlastní odpovědnost za své jednání a chování.
d) Tým ANLP a jeho členové jsou povinni dodržovat požadavky této politiky a sdílet odpovědnost za výkon při jejím provádění.

7) Provádění

a) Dodržování této politiky je sledováno jako součást systému řízení ANLP.
b) Tato politika bude pravidelně přezkoumávána a její plnění bude sledováno, aby nám pomohla zlepšovat služby poskytované ANLP.