Kako NLP može da mi pomogne?

Sa toliko lične, organizacione i obrazovne razvojne podrške u okolini, šta bi moglo da vam pomogne da izaberete NLP kao rešenje svog izazova?