Μελέτες περιπτώσεων

Συναισθηματικός αλφαβητισμός στη φυλακή

Συναισθηματικός αλφαβητισμός στη φυλακή

Ο George παρέδωσε ένα πρόγραμμα συναισθηματικού γραμματισμού στη φυλακή Wandsworth, το οποίο κάλυπτε την επίλυση συγκρούσεων, τη διαχείριση θυμού, τον κοινωνικό και σχεσιακό εκφοβισμό.
Συνεχίστε την ανάγνωση...